Kuinka nopeasti aurinkokennolla varustettu varavirtalähde lataa itsensä?

Solar ja Solar+ ovat varavirtalähteitä, jotka ovat varustettu aurinkokennolla. Aurinkokenno kerää virtaa automaattisesti aina kun valoa on riittävästi eli sitä ei tarvitse kytkeä erikseen päälle aurinkolatauksen aloittamiseksi. Lataaminen vaatii käytännössä suoraa auringonpaistetta, vaikka varavirtalähde tunnistaa uv-säteilyn auringon ollessa pilvessäkin. Pilvipeite pudottaa latausnopeuden moninkertaisesti pienemmäksi.

Aurinkokennon maksimiteho on mallista riippuen 0,1 A - 0,22 A. Tavallisen puhelinten mukana tulevan laturi teho on 1A-2A. Tablettitietokoneiden mukana tulevien latureiden teho on useimmiten 2A. Laturin ampeerimäärä (A) on merkitty sen kylkeen.

Aurinkokennojen latausnopeus on siis parhaimmillaan kymmenesosa tai kahdeskymmenesosa verkkolatureiden nopeuksista. Aurinkokennon fyysinen koko on rajoittava tekijä tässä asiassa. Mitä suurempi kennon pinta-ala on, sitä enemmän virtaa se kehittää.

Jos esimerkiksi Solar+ -varavirtalähteen haluaa ladata täyteen aurinkokennolla voidaan latausaika laskea näin: 16000mAh (milliampeerituntia) on 16Ah (ampeerituntia). 16Ah / 0,22A = 72,73h. Aurinkokennolatauksen hitaus ja toisaalta varavirtalähteiden akkujen suuri koko aiheuttaa sen, että varauksen kertyminen voi olla vaikea havaita. Solar+ -laitteessa yksi merkkivalo ilmaisee 4000 mAh:ia eli 4 Ah:ia, joten sen verran virtaa kenno tuottaa nopeimmillaan ajassa 4 Ah / 0,22A = 18,18 h.

Siihen millä nopeudella kenno toimii milläkin hetkellä vaikuttaa auringonpaisteen voimakkuuden lisäksi esimerkiksi kennon kulma aurinkoon nähden. Mitä kohtisuorempaa aurinkoa kohti kenno on suunnattu sen nopeammin se toimii. Tästä syystä suuren aurinkokennot asennetaan osoittamaan yläviistoon ja joissakin tapauksissa lisäksi kääntymään automaattisesti aurinkoa kohti.

x
x